Konstföreningar

Kloka konstföreningar handlar hos Konst i Lund och åtskilliga har under årens lopp hittat till oss.
Vi kan hjälpa till med att förse konstföreningen med vinster av varierande slag, så att alla medlemmar i föreningen, som ju inte är en homogen grupp, kan få något i sin egen smak. Att man får mer för sina pengar när man handlar i andra hand gör ju inte saken sämre.

Givetvis kan man påräkna förmånliga ekonomiska villkor hos oss och inte minst har medlemmarna som vinner ett konstverk, som är inköpt hos oss, fri bytesrätt i vår butik om vinsten trots allt inte skulle passa.

Vi kan också arrangera hela lotterier enligt modellen för vårt sätt att ordna en roligare "rea":
Varje deltagare får ett vinstbevis, t.ex.à 500:- .
Vi hänger upp lika många tavlor med sinsemellan olika värde (skulptur kan också förekomma) som det finns vinstbevis.
Vi lottar ut en rangordning bland deltagarna och sedan får man välja ett konstverk i tur och ordning. Förste pristagaren väljer först etc.
Först när alla har valt, avslöjas värdet på de enskilda verken om så önskas. De flesta vill inte veta - man väljer enbart efter tycke och smak och det var ju det som var meningen!
Alla har hemskt roligt och man sysselsätter sig intensivt under några timmar med att titta på konst och försöka komma underfund med vad man gillar och kanske så småningom också varför...

Utnyttja vår stora erfarenhet och få motiverade och nöjda medlemmar i Er konstförening.
Alltför ofta har vi mött missnöjda konstföreningsmedlemmar som fått vinster som de inte tyckt om och som dessutom har varit grovt övervärderade.
Vi känner marknaden och kan erbjuda ett stort och varierat utbud av god konst.
 
www.konstilund.nu Uppdaterad: 2003-12-25
e-post: konst@konstilund.nu