Här nedan visar vi ett axplock ur vår lagerlista. Vi har ordnat namnen alfabetiskt
och låter varje namn bara förekomma en gång.
Det är dock mycket möjligt att vi har flera olika verk av samma konstnär i lager.
Det är vår ambition att uppdatera listan minst en gång i månaden.

Adami Valerio 
Ahlqvist David
Andersson Bertil
Antes Horst
Aschenbrenner Lennart 
Aspelin Arne
Baekmarck Carin
Bengtsson Karin
Bengtsson Sigfrid 
Baj Enrico
Beck o Jung 
Berntsson Bertil
Bertle Lars
Björklund Rickard 
Blom Ann 
Bo Lars
Brandtman Arne 
Brattström Gustav 
Bruni Bruno
Brunner Nils Göran 
Bull-Hedlund
Bäckström Barbro
Böckman Bengt
Börén John
Calmeyer Gösta
Carcan René
Carlberg Hugo
Chagall Marc
Coignard James 
Crona Lars 
Cronqvist Bo
Dahl Peter 
Dunér Sten
Edelman Yrjö 
Ehrén Sven Olof
Eisner Jeppe 
Ekberg David 
Ekegård Hans
Engström Håkan 
Farrell Michael 
Fassianos Alecos 
Fogelin Anders
Fogelqvist Jörgen
Follin Krister
Fors Curt 
Fridell Axel 
Friedländer Johnny
Färhm Evert
Garcia-Fons Pierre
Golding Thomas 
Gordillo Gun
Grane Knut
Gummesson Pär
Gyllenberg Ossian 
Habidis Pavlos 
Else Hagen
Haglundh Sture
Hahne Peter
Hall Lennart 
Hallén Olle
Hanspers Olle 
Helin Per
Hillfon Curt 
Holm Åke
Holmberg-Jacobsen Eva
Huber Alexis 
Hultcrantz Tore 
Hultén CO
Hundertwasser Friedensreich
Hägerdal Rie 
Jacoby Peter
Jansson Alvar
Jarz Irene
Johansson Janeric
Johansson Johan
Johansson Sven Erik
Johnfors Hans 
Jonsson Björn
Jonsson Sven
Jones Arne
Jordell Ivan 
Jönsson Erik
Karlmark Gerhard
Kaskipurro Pnetti 
Kemner Helge 
Kjellin Stig
Knafve Nils Folke 
Krallis Jorgo 
Krause Oehme Ursula
Krüger Albert 
Kölare Nils
Lagerborg Åke 
Landelius Bertil
Larsen Thormod 
Larsson Carl
Larsson C O
Larsson Gunnar 
Larsson Hans
Liljeblad Birgitta 
Lindell Lage 
Lindqvist Gösta
Lindström Bengt
Ljungberg Sven 
Ljunggren Bror
Ljunggren Reinhold 
Lundberg Bertil 
Lundborg Karl
Lundgren Erik
Lundström KnutMagnes Carl 
Marchand des Raux Louis
Masui Minako
Mauritzon Bertil 
Miro Joan
Möller Sigurd
Nemes Endre
Nielsen Palle 
Nigro Jorge
Nilsson Bert Johnny 
Nilsson Georg
Nilsson Nils Ingvar
Nilsson Roland K
Nilsson-Billgren Anita 
Norrman Gunnar
Nylund Anita 
Nyström Helmtrud
O´Connor Charles
Ollers Edvin
Olson Anders 
Olsson Gottfried 
Olson Ove 
Onsberg Ulf
Ortega José 
Orup Bengt 
Osswald Hans 
Pehrson Karl Axel 
Persson Gunnar 
Persson Ragnar
Persson-Hjelm Hilma
Pettersson Johan 
Pettersson-Nåw Åke
Peyet Isidore
Ploski Andrzej
Portin Charles 
Radetzky Tage 
Rex Helen 
Reutersvärd Carl Fredrik
Reutersvärd Oscar
Robles Norbert 
Rolén af Jurgen 
Rosensohn Lennart
Rudberg Gustav 
Rydstern Mats 
Saito Kiyoshi 
Sallberg Harald
Sanchez Jose Luis
Sandahl Ann-Louise 
Sandelin Börje
Scarpa Gino 
Schibli Josef
Schyl Jules
Simonsson Konrad
Sjöberg Bertil
Sjölander Waldemar 
Skans Eskil 
Sköld Otte
Sten Anders 
Stockhaus Eva
Sundvall Gösta 
Svanberg Max Walter
Svanlund Olle
Svensson Per
Svensson Roland 
Svensson Uno 
Taipaleenmäki Jussi 
Tangen Olof
Thegerström Robert
Tobiasse Theo
Tråcklare Kristina
Trotzig Ulf 
Valenta E. 
Wallentin Gunnar
Warnolf Bertil
Verduijn Hans
Wedel Nils
Werder Gustav
Wichman Harry
Wikström Örjan
Wipp John 
Wunderlich Paul 
Zadig Jacques
Zetterberg Nisse
Zettervall Eva 
Österlin Anders 

 

 


www.konstilund.nu Uppdaterad:2016-12-28